Một vật dao động điều hòa có quỹ...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 20 cm. Biên độ dao động của vật là
A. A = 20 cm.

B. A = 5 cm.

C. A = 15 cm.

D. A = 10 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quỹ đạo chuyển động có độ lớn bằng 2A nên A=10cm

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP