Trong dao động điều hoà thì li độ...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và g...

1
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian và
A. cùng biên độ. B. cùng chu kỳ. C. cùng pha dao động. D. cùng pha ban đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc và gia tốc là những đại lượng biến đổi cùng chu kỳ.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP