Phát biểu nào sau đây là đúng khi...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật da...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hoà?
A. Gia tốc của vật dao động điều hoà là gia tốc biến đổi đều.
B. Lực tác dụng trong dao động điều hoà luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
C. Lực kéo về trong dao động điều hoà luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.
D. Vận tốc của vật dao động điều hoà luôn ngược pha với gia tốc và tỉ lệ với gia tốc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

A sai do gia tốc biến đổi theo quy luật hàm cos

B sai vì vecto vận tốc ko phụ thuỗ lực tác dụng

C đúng

D sai vì vận tốc và gia tốc vuông pha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP