Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa...

Chương 1: Dao Động Cơ Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc là một
A. đường hình sin. B. đường thẳng. C. đường elip. D. đường hypebol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc là một đường elip.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP