Một vật nhỏ dao động điều hòa trên...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. độ lớn vận tốc của chất điểm giãm. B. động năng của chất điểm giãm.
C. độ lớn gia tốc của chất điểm giãm. D. độ lớn li độ của chất điểm tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì độ lớn gia tốc của chất điểm giãm.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP