Khi nói về dao động điều hoà của...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về dao động điều hoà của một vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật luôn ngược chiều nhau.
B. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần.
C. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.
D. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật ngược chiều nhau khi vật có li độ dương

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP