Khi thay đổi cách kích thích ban đầu...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì đại lượng nào sau đây thay đổi
A. tần số và biên độ. B. pha ban đầu và biên độ.
C. biên độ. D. tần số và pha ban đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi thay đổi cách kích thích ban đầu để vật dao động thì pha ban đầu và biên độ thay đổi

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP