Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa...

Chương 1: Dao Động Cơ Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ là một
A. đoạn thẳng. B. đường parabol. C. đường elip. D. đường hình sin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa gia tốc và li độ là một đoạn thẳng.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP