Điều nào sau đây sai về gia tốc...

Chương 1: Dao Động Cơ Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động đi...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Điều nào sau đây sai về gia tốc của dao động điều hoà:
A. biến thiên cùng tần số với li độ x.
B. luôn luôn cùng chiều với chuyển động.
C. bằng không khi hợp lực tác dụng bằng không.
D. là một hàm sin theo thời gian.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

gia tốc của dao động điều hoà ko phải khi nào cũng cùng chiều với chuyển động

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP