Trong dao động điều hoà của chất điểm...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điể...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều.
B. lực tác dụng lên chất điểm bằng không.
C. lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại.
D. lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP