Theo định nghĩa Dao động điều hoà là...

Chương 1: Dao Động Cơ Theo định nghĩa. Dao động điều hoà là A. chuyển...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Theo định nghĩa. Dao động điều hoà là
A. chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.
C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
D. chuyển động có phương trình mô tả bởi hình sin hoặc cosin theo thời gian.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dao động điều hoà là chuyển động có phương trình mô tả bởi hình sin hoặc cosin theo thời gian.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP