Thực hiện giai thoa sóng cơ với hai...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Thực hiện giai thoa sóng cơ với hai nguồ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Thực hiện giai thoa sóng cơ với hai nguồn cũng pha S1S​2​ cách nhau l=2,5cm; vận tốc truyền sóng trong môi trường và tần số của nguồn là 100cm\s và 10Hz. Nếu di chuyển từ phía nguồn S1 và phía nguồn S2 ​​​​​​ thì cực đại trên S1S​2 gần S1 nhất là điểm M cách S1 bao nhiêu cm?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP