Trong mạch dao động LC cứ sau những...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong mạch dao động LC, cứ sau nhữ...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong mạch dao động LC, cứ sau những khoảng thời gian t0 như nhau thì năng lượng trong cuộn cảm và trong tụ điện lại bằng nhau. Chu kì dao động riêng của mạch là
A. 2t0
B. 4t0
C. 1/2t0
D. 1/4t0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn b vì sau khoảng thời gian t/4 thì năng lượng từ trường lại bằng năng lượng điện trường.

t0 = t/4 => t= 4t0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP