Phát biểu nào sau đây sai khi nói...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động đ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hoà?
A. Dao động điều hòa là dao động có tính tuần hoàn.
B. Biên độ của dao động là giá trị cực đại của li độ.
C. Vận tốc biến thiên cùng tần số với li độ.
D. Dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D vì đường hình sin chỉ là đường biểu diễn li độ phụ thuộc thời gian chứ ko pải quỹ đạo

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP