Một vật đang dao động điều hoà khi...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì
A. vật chuyển động nhanh dần đều. B. vật chuyển động chậm dần đều.
C. gia tốc cùng hướng với chuyển động. D. gia tốc có độ lớn tăng dần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì gia tốc cùng hướng với chuyển động.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP