Một vật dao động điều hòa khi vật...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị tr...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì
A. độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không. B. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc bằng không.
C. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không. D. độ lớn gia tốc và vận tốc cực đại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP