Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó.
A. biên độ của dao động bằng bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều.
B. vận tốc của dao động bằng vận tốc dài của chuyển động tròn đều.
C. tần số góc của dao động bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều.
D. li độ của dao động bằng toạ độ hình chiếu của chuyển động tròn đều.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó là vận tốc của dao động bằng vận tốc dài của chuyển động tròn đều.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP