Lực kéo về tác dụng lên một chất...

Chương 1: Dao Động Cơ Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn
A. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. tỉ lệ với bình phương biên độ.
C. không đổi nhưng hướng thay đổi.
D. và hướng không đổi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP