Trong dao động điều hoà phát biểu nào...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai.
A. Vận tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
B. Gia tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
C. Vận tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gia tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP