Chọn câu đúng Một vật dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa đang c...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì
A. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm. B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.
C. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm. D. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP