Phát biểu sai khi nói về dao động...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà? A. ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà?
A. Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà sớm pha hơn li độ một góc π/2.
B. Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà trễ pha hơn gia tốc một góc π/2.
C. Khi chất điểm chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên thì thế năng của chất điểm tăng.
D. Khi chất điểm chuyển động về vị trí cân bằng thì động năng của chất điểm tăng.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C vì thế năng còn phụ thuộc vị trí đặt làm mốc

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
đáp án A sai mà

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP