Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một ch...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính
A. là một dao động điều hòa. B. được xem là một dao động điều hòa.
C. là một dao động tuần hoàn. D. không được xem là một dao động điều hòa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính được xem là một dao động điều hòa.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP