Phát biểu nào sau đây sai khi nói...

Chương 1: Dao Động Cơ Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động đ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?
A. Vận tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ.
B. Biên độ dao động không đổi theo thời gian.
C. Khi chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì lực kéo về có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.
D. Động năng biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng nửa chu kì dao động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn A vì vận tốc đạt giá trị max khi chất điểm ở VCCB và bằng 0 khi chất điểm ở vị trí biên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP