Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia...

Chương 1: Dao Động Cơ Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia tốc và vận...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia tốc và vận tốc là một
A. đường hình sin. B. đường elip. C. đường thẳng. D. đường hypebol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đồ thị biểu diễn mối quanhệ giữa gia tốc và vận tốc là một đường elip.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP