Chọn câu đúng? Gia tốc trong dao động...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn câu đúng? Gia tốc trong dao động điều hòa ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn câu đúng? Gia tốc trong dao động điều hòa
A. luôn cùng pha với lực kéo về.
B. luôn cùng pha với li độ.
C. có giá trị nhỏ nhất khi li độ bằng 0.
D. chậm pha π/2 so với vân tốc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gia tốc trong dao động điều hòa luôn cùng pha với lực kéo về.

chọn A

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP