Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa...

Chương 1: Dao Động Cơ Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một
A. đoạn thẳng dốc xuống. B. đoạn thẳng dốc lên.
C. đường elip. D. đường hình sin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực kéo về và li độ là một đoạn thẳng dốc xuống.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP