Một vật dao động điều hòa với chu...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gố...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm
A. T/2. B. T/8. C. T/6. D. T/4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vận tốc của vật bằng 0 lần đầu tiên ở thời điểm T/4.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP