Vật dao động điều hòa theo trục Ox...

Chương 1: Dao Động Cơ Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu n...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vật dao động điều hòa theo trục Ox. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP