Xét một dao động điều hòa trên trục...

Chương 1: Dao Động Cơ Xét một dao động điều hòa trên trục Ox. Trong t...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Xét một dao động điều hòa trên trục Ox. Trong trường hợp nào dưới đây hợp lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động.
A. Vật đi từ vị trí cân bằng ra vị trí biên.
B. Vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng.
C. Vật đi từ vị trí biên dương sang vị trí biên âm.
D. Vật đi từ vị trí biên âm sang vị trí biên dương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì hợp lực tác dụng lên vật luôn cùng chiều với chiều chuyển động.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP