Tại thời điểm t thì tích của li...

Chương 1: Dao Động Cơ Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc c...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Tại thời điểm t thì tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (x.v<0), khi đó:
A. Vật đang chuyển động nhanh dần đều theo chiều dương.
B. Vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng.
C. Vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm.
D. Vật đang chuyển động chậm dần về biên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khi tích của li độ và vận tốc của vật dao động điều hòa âm (x.v<0), thì vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP