Trong dao động điều hòa khi gia tốc...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đa...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì
A. Vận tốc có giá trị dương. B. vận tốc và gia tốc cùng chiều.
C. lực kéo về sinh công dương. D. li độ của vật âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong dao động điều hòa, khi gia tốc của vật đang có giá trị âm và độ lớn đang tăng thì vận tốc có giá trị dương.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP