Một vật dao động điều hòa mỗi chu...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa, mỗi chu kỳ dao động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa, mỗi chu kỳ dao động vật đi qua vị trí cân bằng
A. một lần. B. bốn lần. C. ba lần. D. hai lần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Một vật dao động điều hòa, mỗi chu kỳ dao động vật đi qua vị trí cân bằng hai lần.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP