Một chất điểm dao động điều hòa trên...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox th...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 2πcos(πt + 1,5π) cm, với t là thời gian. Pha dao động là
A. 1,5π. B. π. C. 2π. D. πt + 1,5π.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

pha dao động là hàm số ẩn t trong hàm cos nên chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP