Một chất điểm dao động điều hòa theo...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trì...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = – 4sin2πt (cm). Biên độ dao động của chất điểm là
A. – 4 cm.

B. 8π cm.

C. 4 cm.

D. ± 4 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

biên độ của vật luôn dương nên chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP