Một chất điểm dao động điều hòa theo...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trì...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos4 πt(cm), chu kì dao động của chất điểm có giá trị là
A. T=1s.

B. T=2s.

C. T=0,5s.

D. T=10s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

áp dụng công thức T=2π/4π =0,5 s

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP