Khi một vật dao động điều hòa thì...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi một vật dao động điều hòa thì A. vận tốc củ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi một vật dao động điều hòa thì
A. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi một vật dao động điều hòa thì vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.

chojn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP