Trong dao động điều hòa của một vật...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa của một vật, tập hợp nà...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa của một vật, tập hợp nào sau đây gồm các đại lượng không đổi theo thời gian?
A. Biên độ, gia tốc. B. Vận tốc, lực kéo về.
C. gia tốc, pha dao động. D. Chu kì, cơ năng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong dao động điều hòa của một vật, chu kì, cơ năng là các đại lượng không đổi theo thời gian.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP