Chu kì dao động điều hòa là: A...

Chương 1: Dao Động Cơ Chu kì dao động điều hòa là: A. Khoảng thời gia...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chu kì dao động điều hòa là:
A. Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
B. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu.
C. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s.
D. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chu kì dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP