Trong dao động điều hòa đại lượng nào...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?
A. Pha dao động. B. Pha ban đầu. C. Li độ. D. Biên độ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong dao động điều hòa, biên độ là đại lượng luôn dương

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP