Pha ban đầu φ cho phép xác định...

Chương 1: Dao Động Cơ Pha ban đầu φ cho phép xác định A. trạng thái c...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Pha ban đầu φ cho phép xác định
A. trạng thái của dao động ở thời điểm ban đầu. B. vận tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.
C. ly độ của dao động ở thời điểm t bất kỳ. D. gia tốc của dao động ở thời điểm t bất kỳ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Pha ban đầu φ cho phép xác định trạng thái của dao động ở thời điểm ban đầu.

chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP