Đồ thị li độ theo thời gian của...

Chương 1: Dao Động Cơ Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều h...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều hòa là một
A. đoạn thẳng. B. đường thẳng. C. đường hình sin. D. đường tròn.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều hòa là một đường hình sin.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
đường hình sin

Gửi 5 tháng trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP