Chọn phát biểu sai A Dao động tuần...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn phát biểu sai. A. Dao động tuần hoàn là da...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm t = 0.
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Pha ban đầu φ là đại lượng cho biết trạng thái ban đầu của vật vào thời điểm ban đầu

C sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP