Dao động tự do là dao động mà...

Chương 1: Dao Động Cơ Dao động tự do là dao động mà chu kỳ A. không p...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Dao động tự do là dao động mà chu kỳ
A. không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
B. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D. không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dao động tự do là dao động mà chu kỳ chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

chojn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP