Dao động điều hoà có thể được coi...

Chương 1: Dao Động Cơ Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiế...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một
A. đường thẳng bất kỳ.
B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo.
D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dao động điều hoà có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP