Khi nói về một vật dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí biên dương, phát biểu nào sau đây là sai? Sau thời gian
A. t=T/4, vật có li độ x = 0.

B. t= T/2, vật đổi chiều chuyển động.

C. t =3T/4, vật đang chuyển động nhanh dần.

D. t=2T/3, vật đang chuyển động nhanh dần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tại thời điểm 3T/4 vật ở vị trí cân bằng nên vận tốc đại giá trị cực đại và đi theo chiều dương nên vận tốc giảm dần => C sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP