Vận tốc của chất điểm dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ l...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi
A. li độ có độ lớn cực đại. B. gia tốc có độ lớn cực đại.
C. li độ bằng không. D. pha cực đại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi li độ bằng không.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP