Chọn phát biểu sai khi nói vể dao...

Chương 1: Dao Động Cơ Chọn phát biểu sai khi nói vể dao động điều hòa...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Chọn phát biểu sai khi nói vể dao động điều hòa.
A. Vận tốc của một có giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng.
B. Khi đi qua vị trí cân bằng, lưc kéo về có giá trị cực đại.
C. Lưc kéo về tác dụng lên vật luôn hướng vể vị trí cân bằng.
D. Lưc kéo về tác dụng lên vật biến thiên cùng tần số với hệ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khi vật ở vị trí biên thì lực kéo về sẽ có giá trị cực đại

vậy chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP