Gia tốc của vật dao động điều hoà...

Chương 1: Dao Động Cơ Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không kh...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi
A. vật ở vị trí có li độ cực đại. B. vận tốc của vật đạt cực tiểu.
C. vật ở vị trí có li độ bằng không. D. vật ở vị trí có pha dđộng cực đại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi vật ở vị trí cân bằng hay vật ở vị trí có li độ bằng không.

chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP