Trong dao động điều hoà phát biểu nào...

Chương 1: Dao Động Cơ Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tốc độ của vật đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
B. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật ở biên.
C. Vận tốc của vật có độ lớn cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
D. Gia tốc của vật có độ lớn cực tiểu khi vật qua vị trí cân bằng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở vị trí biên gia tốc của vật có thể đạt giá trị cực đại hoặc cực tiểu

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP