Khi nói về một vật nhỏ dao động...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi nói về một vật nhỏ dao động điều hòa, nhận ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi nói về một vật nhỏ dao động điều hòa, nhận xét nào sau đây là sai?
A. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại ở vị trí biên.
B. Lực kéo về biến thiên điều hòa trễ pha π/2 so với vận tốc.
C. Tốc độ của vật đạt cực đại khi qua vị trí cân bằng.
D. Hợp lực tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lực kéo về biến thiên điều hòa SỚM pha π/2 so với vận tốc.

chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP